Norsk kulturråd gir 15,2 millioner kroner til fri scenekunst og dans ved første tildeling 2008. Tildelingene fordeler seg på 9 fylker. 43 grupper og kunstnere får tilskudd til å produsere 56 prosjekter i ulike formater og uttrykk.

Av en total søknadssum på 82,1 millioner kroner fordelt på totalt 208 søknader er 8,4 millioner gitt som tilskudd innenfor ordningen fri scenekunst og 4 millioner gitt som tilskudd fra avsetningen for dans. Det er totalt gitt tilsagn for 2,7 millioner kroner for perioden 2009 – 2010.

Den likestilte dramaturgien går fra teori til praksis i arbeider kjennetegnet av velvalgte virkemidler i en utpreget visuell teaterkommunikasjon. Foreningen De Utvalgte går grundig til verks i sine sceniske studier av forhold mellom kultur og natur, mennesker og dyr – det såkalt menneskelige og det såkalt dyriske. Fra mennesker i isolasjon, til relasjonelle bedrag – fortalt som levende ansikter projisert på det skulpturelle, som om hodet svever fritt i rommet. Eller ungdoms medialt, kanskje tidstypiske opplevelser av møtet med Ibsens tekster – projisert på hvite, nærmest gipsbelagte scenografiske skulpturer fra en tradisjonens Ibsen, som i Kobbevik Stephens verk Bloody Dramatic Rooms.

Det ensomme men også livskraftige barnet ser og blir sett som deltager i den nye scenekunsten for barn i arbeider av Anne Meek fra Helgeland og Maja Bugge fra Oslo.

Det skjer noe i fundamentet av vår selvforståelse når tro blir vitenskap. I verket Evilution? av Fakta Morgana iscenesettes deler av Europarådets debatt om kreasjonismens krav på å bli forstått som vitenskap i skoleundervisningen – et anslag mot den klassiske vitenskapsforståelsen som ikke går upåaktet hen.

Skapdøren står på vidt gap i Nina Borges burleske lesbekabaret Bitch Song Club: Utsøkte heldukker i et frodig typegalleri – figurteater på høyt nivå. Dansekunstneren Mia Elisa Haugland Habib fortsetter sin kulturkritiske undersøkelse av ustabile identiteter – nå i nær faglig utveksling med Sweet and Tender Collaboration, et interessant tverrfaglig nettverkskonsept for unge kunstere.

Teaterrommet som tilhold for øyeblikksnærværende kunstkommunikasjon står i sentrum for tre satsinger:
Eline Holbø Wendelbo fra Oppland bruker i Dionysoskultens dyrking av det spontane og kollektive som forelegg i sitt tekstløse forestillingsarbeid Keep your distance.

Vegard Vinge og Ida Møller trakterer Vilanden som siste del i sin svært uortodokse Ibsentrilogi; her er barnets lidelsesvei grunnkonflikt i en kunstprosess som også tjener som overlevelsesstrategi mot ADHD-diagnoser, medikamenter og velmenende barneministre.

Trine Falck tar utgangspunkt i det postdramatiske som et teaterhistorisk “dagen derpå” når hun følger opp sitt forrige arbeid med Teaterhistorien – død og/eller levende.

Dansefeltet har ved denne tildelingsrunden tydeliggjort evnen til å fange opp og formidle spirituelle strømninger i tiden. Prosjektgruppen Live It Up vil i sitt prosjekt S.O.S. utforske et rituelt formspråk, som en seremoni i kunsterisk form – i en søken etter kraften i mennesker som er større enn det enkelte individ. I prosjektene Kropp og sinn, samme ting? av Kristine Nilsen Oma og No reference land av Ellen Johannesen, møtes kontemplativ livspraksis og moderne dansekunst i en syntese som bryter med den dominerende vestlige rasjonelle forståelsen av verden.

Musikkteater er et felt i kunstnerisk vekst og utvikling. Komponister og musikere på tvers av sjangre samler teaterfagfolk rundt seg og oppsøker scenekunsten som arena for nye kunstfaglige utfordringer. I prosjektet Sex, Drugs and Kalashnikov vil kunsteren Igor Dundrovic og hans balkaninspirerte allianse trolig overraske med sine fortellinger fra det multikulturelle nye Norge.
Ning samarbeider med det erfarene svenske kompaniet Cinnober Teater om en musikkscenisk realisering av Maria Tryti Vennerøds tekst Meir (Mera). Verket handler om barn som utøver vold mot andre barn, og samfunnets hang til forenkling – framført i et rom av nyskrevet musikk i abstrakt dialog med teksten.

Vedlegg:
• Regional pressemelding for Vestlandet
• Regional pressemelding for Nord-Norge
• Liste over tildelinger
• Faktaark fortilskuddsordningen for fri scenekunst

For øvrige tildelinger: www.kulturrad.no/tildelinger
Kontaktperson i Norsk kulturråd: Scenekunstkonsulent Rolf Engelsen, tlf: 22 47 83 38, rolf.engelsen@kulturrad.no
Bilde: Kristine Nilsen Oma.